Gränsfors - Gränsfors Bruks

Gränsfors Bruks

Yxor från Gränsfors Bruks AB

Handgjorda Yxar av bästa kvalitet - 105 års yxsmidAlla som arbetat vid eller för Gränsfors Bruk under de gångna åren har vi att tacka för den kunskap som är grunden för att bygga vidare. Ålder betyder inte så mycket; det som är viktigt är vad man lärt sig under tiden och hur man använder det man lärt sig.
Vi har alla ett ansvar att klokt förvalta det andra givit oss i arv.
Nu gäller det framtiden.

Ansvar för det totala

Vad vi tar, hur och vad vi gör, vad vi förstör, är egentligen en fråga om etik. Vi har ett gränslöst ansvar för det totala. Ett ansvar som vi försöker att ta, men inte alltid lyckas med. En bit av detta ansvar är produktens kvalitet och livslängd.

Att göra en bra produkt är att visa ansvar mot den som ska köpa och använda produkten. En bra produkt, som man rätt lär sig använda och vårda, får sannolikt en ökad livslängd. Detta är bra för kunden, användaren. Men det är bra också i ett större sammanhang: ökad produktlivslängd gör att vi tar mindre (minskad förbrukning av råvaror och energi), behöver göra mindre (får tid att göra annat som känns viktig eller njutbart), förstör mindre (mindre avfall).

Gränsfors Bruk har som ett av sina mål att göra bra produkter som har lång livslängd. Som ett bevis för denna målsättning, och för att det inte ska finnas någon tvekan att vi har ett ansvar, lämnar Gränsfors Bruks AB 20 års garanti. Ett "YXGARANTIKORT" finns i den YXBOK som följer med vid köp av yxa.

En förutsättning för garanti är att råden i Yxboken för hur man använder och sköter en yxa följs.


Bra nöje

Läderslida Gränsfors Slöjd Yxa
Slutsåld
Visa mer(Visar 48 av 64)
credit cards