Sliputrustning - Arkansas

Arkansas

Arkansas slipsten

Arkansas Slipsten är en naturprodukt.
Arkansas sten är mycket finkornig,
och de använder olja som slipvätska.

Stenarna sitter fast i den understa delen av träasken.

KOM IHÅG... skarpa knivar skär bäst..

Mycket nöje

credit cards