Custom knivblad - Bengt-Olof Tallroth - SE

Bengt-Olof Tallroth

Jag heter Bengt Olof Tallroth och bor i Husum, som ligger 2 mil norr om Örnsköldsvik. Jag har bott där under de senaste 28 åren.
Jag började glidknivar och 1998 startade jag och lite mer Grundsunda Knivgille där jag sedan varit ordförande.
Mina andra stora intressen är jakt och fiske och allt som ska göras. Har också gått med i Svenska Knivföreningens styrelse avgått för ett år sedan.
På konkurrensområdet har jag haft ett antal utestående positioner

Bengt är en av de nya ledande knivmakarna från Sverige.

Han gör några väldigt trevliga och användbara knivar och har vunnit flera priser i skandinaviska knivskikt.

Vi är glada att kunna erbjuda hans fina knivar och knivblad

Ha kul

credit cards