Custom knivblad - Csizmar Szilard - RO

Csizmar Szilard

Csizmar Szilard - Transylvania - Rumänien

Vi fann Szilard i engelska tidningar och föll straxt för hans enkla keltiska former.
CS tillverkar allt sitt arbete i koleldad ässja, och allt är handslaget.
Han arbetar primärt med enkla damascus mönster, som du också kan se, och vi
är i gång med att skaffa några grova laminerade blad från honom.
Ut över smidesarbetet , har han också känsla för keltiska motivutskärningar i läder,
se de spännande färdiga knivarna med slidor under handgjorda knivar

Mycket nöje med hans blad

credit cards